Nordex Energy GmbH

W przypadku hali produkcyjnej łopat wirnikowych wraz z częścią socjalną, a także przy budowie nowej hali wykończeniowej odpowiadaliśmy za zakres średniego i niskiego napięcia. Łącznie zamontowano 2 000 m tras kablowych i ułożono 30 000 m kabla.
Wykonaliśmy również instalacje informatyczne, oświetlenie, systemy alarmu dymowego i pożarowego oraz telewizji przemysłowej, co wymagało intensywnych prac koordynacyjnych z pozostałymi branżami.

Wróć