Siemens AS

W lipcu 2016 roku po niemal dwóch latach przygotowań rozpoczęliśmy realizację projektu Western Corridor 1 klienta końcowego Stattnett w Norwegii. Na zlecenie Siemens AS do maja 2018 wykonamy łącznie 32 pola rozdzielni 400/300/110 kV w czterech rozdzielniach napowietrznych.

SEAR GmbH otrzymała zlecenie na montaż pierwotny w stacjach transformatorowych Sauda, Saurdal, Kvinesdal oraz Ertsmyra. Do zakresu naszych prac należy wykonanie konstrukcji stalowych, urządzeń wysokiego napięcia, przepięć oraz podłączenia do linii napowietrznych.

Do obiektu Ertsmyra podłączona zostanie linia HV/DC Nordlik, stanowiąca połączenie „coast to coast“ za pośrednictwem kabla prądu stałego o wysokim napięciu z Emden w Niemczech.

Po raz pierwszy realizować będziemy samodzielny montaż i rozruch wyłączników automatycznych 300 bądź 400 kV. Szczególne wyzwanie stanowi zastosowanie tzw. wyłączników implozyjnych (“implosive connectors“).  W procesie tym połączenia wysokonapięciowe wykonywane są poprzez implozję (rozsadzenie), aby mogły one sprostać ekstremalnym warunkom pogodowym (obciążenie śniegiem i wiatrem). Będziemy pracowali tam równolegle nad trzema projektami angażując w prace do 40 pracowników.

Wróć