Badania i rozwój

inwestycja w przyszłość

Rozwój warstwy integracyjnej ISYS
dla interaktywnego stanowiska obsługowego Industrie 4.0

Projekt ten pozwoli zbadać i opracować podstawy nowych technologii dla systemu ISYS-MES, aby zapoczątkować nowe generacje stanowisk obsługowych.

Celem jest opracowanie nowego odpowiedniego interfejsu w kierunku „interaktywnego stanowiska obsługowego generacji Industrie 4.0“.

Aby możliwe było przekazywanie informacji do tego interfejsu oraz pobieranie z niego instrukcji, konieczna jest technologia, która od strony danych oraz od strony procesowej powiąże i uprości istniejące modularne struktury systemowe.

Promowane przez:Europäische Struktur- und Investitionsfonds

Wspólny projekt z:
Fraunhofer IGD

Promowane przez:
Europäische Struktur- und Investitionsfonds

Wspólny projekt z:
Logo Universität Rostock

Rozwój platformy Integrated Production Management Solution 4.0

Ten projekt działu badań i rozwoju ma doprowadzić do opracowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Produkcją (IPMS), który połączy ze sobą dotychczas sprzeczne podejścia zgodnie z VDI 5600 oraz ISA 88/95 w taki sposób, aby sprostać wymaganiom Industrie 4.0. W tym celu należy opracować nową architekturę, która umożliwi najróżniejsze warianty systemu poprzez konfigurację. Dodatkowo należy znacząco zmniejszyć koszty instalacji systemu i dostosowania do klienta.

Rozwój platformy informacyjnej umożliwiającej skuteczną konserwację parku morskich farm wiatrowychOWTS parks should be developed

W przypadku wieloletniego użytkowania morskiej farmy wiatrowej, decydujące znaczenie - jako rozstrzygający czynnik kosztowy - mają racjonalna eksploatacja oraz efektywna konserwacja. Zasadniczy problem kryje się tutaj w rozwoju uniwersalnych technologii dla jednolitego sterowania i realizacji wszystkich procesów konserwacji.

Bazując na jednolitym i standardowym modelu danych należy opracować i zastosować efektywne strategie eksploatacji i utrzymania ruchu. W rezultacie odpowiednie nakłady zostaną obniżone o co najmniej 25%.

Celem kompleksowego projektu (VP4) jest bardziej efektywne zorganizowanie eksploatacji i konserwacji oddalonych od wybrzeży morskich farm wiatrowych i zmniejszenie w ten sposób kosztów wytworzenia energii. Główny cel cząstkowy stanowi integralna dokumentacja i korzystanie z danych dotyczących wszystkich faz życia, począwszy od projektu aż po demontaż, co dzięki różnorodności zaangażowanych partnerów po raz pierwszy możliwe jest w tak szerokim zakresie.  

Promowane przez:

Logo BMBF