Historia

najważniejsze wydarzenia

2016

Powstanie „SEAR GMBH NUF“ (oddział w Norwegii)

2013

Udziały w MAR

2012

Powstanie „SEAR Polska sp. z o.o.“

2011

Udziały w OIS

2011

Oddział Południe

2010

Nabycie Adexx

2006

Wykup przedsiębiorstwa przez zarząd

2003

Przejęcie przez Deutsche Seereederei Gruppe (Interschalt)

1991

Przejęcie przez Siemens AG

1948

VEB Starkstrom - Anlagenbau Rostock

1904

Powstanie jako Siemens-Schuckert – Zakład Rostock