Dystrybucja energii

projekt, rozwój i realizacja Państwa projektów

Działalność związana z dystrybucją energii obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń oraz usługi serwisowe. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować kompleksowe i znakomite usługi odznaczające się wysoką jakością i pochodzące z jednego źródła. Nasz pion dystrybucji energii posiada ogromny atut w postaci możliwości korzystania z bogatego zasobu doświadczeń. Obecnie zlecenia wykonujemy już na całym świecie, a ich przedmiotem są rozdzielnice napowietrzne, rozdzielnice w izolacji gazowej, przesył prądu stałego o wysokim napięciu, układanie kabli wysokiego napięcia oraz linie napowietrzne i ochronę przepięciową. Nasi pracownicy dysponują aktualną fachową wiedzą oraz szerokim spektrum kwalifikacji. Regularne szkolenia i kursy sprawiają, że nasz personel może sprostać indywidualnym potrzebom klienta zachowując wysoki poziom niezawodności. Wierni myśli przewodniej naszego przedsiębiorstwa, iż „nasi pracownicy to nasze najcenniejsze zasoby“ robimy wszystko, aby stale zwiększać kompetencje i umiejętności naszych pracowników.

Rozdzielnice napowietrzne AIS

Jako klasyczne rozdzielnice z powietrzem jako czynnikiem izolującym rozdzielnice napowietrzne oferują więcej swobody podczas projektowania i rozbudowy. Rozdzielnica napowietrzna obejmuje urządzenia strony pierwotnej i strony wtórnej. W obu obszarach dzięki naszym pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia budujemy rozdzielnice z izolacją powietrzną dla napięcia o wartości od 10 kV - 400 kV. Jednocześnie wykonujemy wszystkie prace niezbędne na etapie od projektu aż po uruchomienie i końcowe przekazanie dokumentacji. Do naszych dalszych zadań należy budowa i uruchamianie zaawansowanych stacji transformatorowych.

Projektowanie

Podczas prac nad wieloma projektami stacji transformatorowych firma SEAR współpracowała z klientami, dostawcami, a także wykonawcami generalnymi, co wielokrotnie dawało znakomite rezultaty.

Montaż / Budowa

Korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń przy wykonywaniu rozdzielnic napowietrznych AIS w stacjach transformatorowych wszystkich poziomów napięcia.

Uruchamianie

Aby zagwarantować naszym klientom wysoką jakość, oferujemy możliwość dokonania uruchomienia i odbiorów.

Konserwacja

Regularną konserwację gwarantują nasi wykwalifikowani pracownicy.

Rozdzielnice w izolacji gazowej - GIS

Kolejny obszar działalności stanowią rozdzielnice w izolacji gazowej (GIS). Rozdzielnice GIS są całkowicie hermetycznymi rozdzielnicami dla wysokiego i średniego napięcia, które dla zapewnienia izolacji otaczają przewód lub przewody elektryczne sześciofluorkiem siarki jako gazem ochronnym. Dzięki temu istnieje możliwość realizacji kompaktowych rozdzielnic w ciasnych pomieszczeniach. Obszary robocze rozdzielnic GIS również dzielą się na urządzenia strony pierwotnej i wtórnej. W obu obszarach wykonujemy stacje transformatorowe i rozdzielnice, dla poziomów napięcia 10kV - 400kV. Mocną stroną naszych pracowników posiadających stosowne uprawnienia jest aktualna wiedza fachowa oraz bogate doświadczenie zarówno w przypadku prac wykonywanych na lądzie, jak i na morzu.

Montaż / Budowa

Korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń przy wykonywaniu rozdzielnic w izolacji gazowej GIS w stacjach transformatorowych wszystkich poziomów napięcia.

Uruchamianie

Aby zagwarantować naszym klientom wysoką jakość, oferujemy możliwość uruchomienia w ramach usługi kompleksowej.

Konserwacja

Regularną konserwację gwarantują nasi wykwalifikowani pracownicy.

Prąd stały o wysokim napięciu - HGÜ

SEAR GmbH jest jednym z wiodących przedsiębiorstw świadczących usługi montażowe dla stacji przesyłu prądu stałego o wysokim napięciu (HGÜ). Wykonujemy komponenty wysokonapięciowe na stacjach lądowych i morskich na zlecenie najbardziej znaczących dostawców systemowych. W kraju większość instalacji do przesyłu prądu stałego o wysokim napięciu na morzu różnych producentów została wykonana przez nas.

Montaż / Budowa

Korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń przy wykonywaniu instalacji przesyłu prądu stałego o wysokim napięciu w stacjach transformatorowych wszystkich poziomów napięcia.

Uruchamianie

Aby zagwarantować naszym klientom wysoką jakość, oferujemy możliwość dokonania uruchomienia instalacji i odbiorów końcowych.

Konserwacja & Serwis

Regularną konserwację gwarantują nasi wykwalifikowani pracownicy.

Ochrona przepięciowa / linie napowietrzne

Do naszych głównych obszarów działalności należy budowa i utrzymanie ruchu linii napowietrznych, w przypadku rozdzielnic napowietrznych (AIS) do napięcia w wysokości 400 kV. Szerokie spektrum naszych usług wymaga w tym przypadku zastosowania specjalnych technologii. W ten sposób wykonujemy linie napowietrzne, począwszy od montażu masztów aż po działania chroniące ptaki zgodnie z ustawą federalną o ochronie przyrody.

Montaż / Budowa

Korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń przy wykonywaniu rozdzielnic napowietrznych AIS w stacjach transformatorowych wszystkich poziomów napięcia.

Uruchamianie

Aby zagwarantować naszym klientom wysoką jakość, oferujemy możliwość dokonania uruchomienia instalacji i odbiorów końcowych.

Konserwacja & Serwis

Regularną konserwację gwarantują nasi wykwalifikowani pracownicy.

Układanie kabla wysokiego napięcia

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji instalacji kablowych i rozdzielnic do 400 kV. Realizacja naszej usługi wymaga zastosowania specjalnej technologii. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obchodzeniu się z głowicami kablowymi do napięcia do wartości 145 kV i posiadają w tym zakresie udokumentowane uprawnienia.

Projektowanie

Firma SEAR we współpracy z klientami, dostawcami i wykonawcami generalnymi wykonała wiele projektów stacji transformatorowych.

Montaż / Budowa

Korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń przy wykonywaniu urządzeń w stacjach transformatorowych wszystkich poziomów napięcia.

Uruchamianie

Aby zagwarantować naszym klientom wysoką jakość, oferujemy możliwość dokonania uruchomienia instalacji i odbiorów końcowych.

Serwisowanie

Regularną konserwację gwarantują nasi wykwalifikowani pracownicy.