Jakość

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo pracy

Wysokie wymagania jakościowe stawiamy na pierwszym miejscu. Jednocześnie dużą wagę przywiązujemy do zawsze niezmiennych wysokich standardów jakościowych naszych usług i produktów. Polityka jakościowa naszego przedsiębiorstwa stawia sobie za cel konsekwentną realizację naszych zasad jakościowych w odniesieniu do personelu, organizacji oraz standardów technicznych.

Aby móc trwale zagwarantować utrzymanie tego wysokiego poziomu stawiamy na nasz skuteczny system zarządzania zgodny z DIN EN ISO 9001:2008 oraz zapewnienie jakości odnośnie systemu i produktu na podstawie regulacji KTA 1401.

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 (0.0 Bajtów)

Nasi pracownicy są gwarancją sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa. Ich umiejętność każdorazowego osiągania jakości uzgodnionej z klientem stanowi część składową naszej strategii podnoszenia kwalifikacji.

Ochrona pracowników

Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska należą do podstawowych założeń naszego przedsiębiorstwa i w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu firmy.

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników, pracujących dla lub we współpracy z SEAR GmbH, mają priorytetowe znaczenie dla naszej działalności. Ich wspieranie jest częścią kultury naszego przedsiębiorstwa i stanowi przykład naszej odpowiedzialności za człowieka, a jednocześnie za prowadzoną działalność. Bezpieczeństwo i zdrowie mają pierwszeństwo przed zamierzeniami ekonomicznymi.

SEAR GmbH prowadzi certyfikowany system zarządzania ochroną pracy i zdrowia (AMS), którego celem jest możliwe najlepsze zabezpieczenie naszych pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi, zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z warunków pracy oraz zapobieganie szkodom środowiskowym i materialnym.

Dzięki system zarządzania ochroną pracy spełniamy wymagania zgodnie z OHSAS 18001:2007 oraz SCC**:2011.

Certyfikaty