Ochrona danych osobowych

  • SEAR
  • /
  • Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a także niniejszą deklaracją dotyczącą polityki prywatności.

Korzystanie z naszej strony jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres korespondencyjny lub adresy mailowe), ich podanie jest zawsze – w miarę możliwości – dobrowolne. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Chcielibyśmy podkreślić, że przesyłanie danych w internecie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości zapewnienia stuprocentowej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji oferowanych przez usługę analizy statystyk Google Analytics. Jej dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. "plików cookie". Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa z witryny. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Jednak w przypadku aktywacji anonimowości adresów IP na tej stronie, na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Google skróci wcześniej Państwa adres IP. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przenoszony jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć dla operatora witryny dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i sieci www. Adres IP udostępniony przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji oferowanych przez tą witrynę. Ponadto mogą Państwo zablokować gromadzenie przez Google generowanych przez plik cookie danych związanych z korzystaniem ze strony (w tym Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Informacje, usuwanie, blokowanie

W dowolnym momencie mogą Państwo uzyskać bezpłatną informację dotyczącą przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy, celu przetwarzania danych oraz dokonać ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, a także w razie dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, można się z nami skontaktować pod adresem podanym w danych kontaktowych.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ / wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • czas żądania serwera

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Powyższe dane nie są scalane z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego wglądu do tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych sygnałach wskazujących na wykorzystanie niezgodne z prawem.

 

Pliki cookie

Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu, do czasu ich usunięcia przez Państwa. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o wstawianiu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w danym przypadku, aby wykluczyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub ogólnie włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może jednak ograniczyć funkcjonalność witryny.

 

Kontakt

Jeśli wyślą nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane w nim dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Danych tych nie przekazujemy bez Państwa zgody.

 

Brak zgody na korespondencję reklamową

Niniejszym nie zezwala się na korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązkowej informacji o danych teleadresowych w celu przesyłania reklamy i materiałów informacyjnych bez ich jednoznacznego zamówienia. Administratorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Newsletter

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebny będzie nam państwa adres mailowy oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu mailowego oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, można cofnąć w dowolnym momencie, np. za pomocą linku „Usuń z listy“ w newsletterze.