Zaangażowanie społeczne

różne formy wsparcia

Kształcenie i wychowanie

SEAR GmbH wspiera wykształcenie i wychowanie:

  • Wsparcie studentów uniwersytetu Rostock w ramach stypendium krajowego
  • Wsparcie Rady Studentów Elektrotechniki Uniwersytetu w Rostocku
  • Sponsoring nagród wydziałowych wydziału matematyczno-przyrodniczego Uniwersytetu Rostock
  • Mecenat nad Wyższą Szkołą Zawodową w Stralsund
  • Członek stowarzyszenia wspierającego Centrum Kształcenia i Szkoleń Rostock
  • Przeprowadzanie praktyk dla uczniów i studentów (ok. 10 praktykantów rocznie)

Wspólnik:

Universität Rostock

Fachhochschule Stralsund

Sponsor:

DRK Werkstätten Rostock

 

Lebenshilfe Braunschweig

BGM

Zdrowie i sprawy socjalne

SEAR GmbH wspiera datkami, np.:

  • Charisma e.V. Rostock, Stowarzyszenie Kobiet i Rodzin, Dzieci i Młodzieży
  • Stowarzyszenie wspierające Hanse-Tour Sonnenschein e.V. w walce z rakiem i chorobami przewlekłymi u dzieci

Ponadto SEAR GmbH powierza wiele zleceń uznanym warsztatom dla osób niepełnosprawnych, na przykład Lebenhilfe Braunschweig oraz Rostocker DRK-Werkstätten

Ponadto w przedsiębiorstwie zrealizowano następujące działania:
wprowadzenie zakładowego systemu zarządzania zdrowiem: oferty masaży i zajęcia ruchowe podczas pracy w siedzibie firmy / umowy współpracy ze studiami fitnessu / obchodzenie corocznego dnia zdrowia / dodatek do okularów na stanowiskach pracy z ekranem komputerowym

Kultura

Od roku 2005 SEAR GmbH jest corocznie sponsorem Festiwalu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Ponadto SEAR zorganizował w 2015 roku po raz trzeci charytatywne wyścigi gokartów z udziałem znanych firm z Rostocku i okolic. Zbierano wówczas środki dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w regionie.

Ponadto SEAR angażuje się w różne kluby i aktywności sportowe naszych pracowników, np. planowany jest udział w rostockim biegu firm oraz związane z nim wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież sportową.

Sponsor:

Festspiele

 

Benefiz-Race